ยินดีต้อนรับสู่ อบต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 30 เมษายน 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยขณะนี้ได้เกิดภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่หลายแห่งด้วยกัน เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้  อบต.ตาลีอายร์ขอความร่วมมือลดการเผาเศษพืชใบไม้ หรือหากพบเหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่ให้แจ้งสายด่วน 073-421381-2  ขอเชิญท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ ฟาร์มตัวอย่างฯลฯ ติดต่อได้ที่ อบต.ตาลีอายร์ 073-421381-2 วันเวลาราชการ 

 
ฝ่ายบริหาร  |  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  |  สำนักปลัด  |  ส่วนการคลัง  |  ส่วนโยธา  |  ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายอาหามะ สารอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์
นายมะตอเฮร์ มะยิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมพร เริงสมุทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมูหามะซูฮัยมี สาเมาะ
เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559
ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
infographics
www.info.go.th
คลังข่าวมหาดไทย
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุข
ปัตตานี
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
กรมส่งเสรืมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงบประมาณ
รัฐบาลไทย
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์