ยินดีต้อนรับสู่ อบต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลตาลีอายร์ มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
 
ฝ่ายบริหาร  |  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  |  สำนักปลัด  |  ส่วนการคลัง  |  ส่วนโยธา  |  ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นายอาหามะ สารอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์
นายมะตอเฮร์ มะยิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมพร เริงสมุทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายยา สาหมะ
เลขานุการนายองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์
13ฟอนต์แห่งชาติ
ปัตตานี
e-mail
ท้องถิ่นจังหวัด
bangkokidea
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย
เดลินิวส์
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
กรมส่งเสรืมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงบประมาณ
รัฐบาลไทย
ดูทีวีออนไลน์